Korte Titelpresentatie

zoekopdracht: (Trefwoord)
28 gevonden records

1 2 volgende
1Massamedia tussen informatie en emotie 1999 Monografie
2Geen verhaal, zonder moraal : ethische dimensies van media voor massacommunicatie 1998/99 Artikel
3Kernbegrippen in het media-ethische debat 1998/99 Artikel
4De huid van onze cultuur : een onderzoek naar de nieuwe elektronische realiteit 1996 Monografie (vertaling)
5Een filosofisch begrip van media : Marshall McLuhan 1996 Proefschrift Universiteit van Amsterdam
6Verloren presenties : over de representatiecrisis in religie, kunst, media en politiek 1996 Monografie
7De crisis in de cultuur : haar sociale en politieke betekenis 1995 Monografie (vertaling)
8Baudrillard versus politiek 1994 Artikel
9De zin van de onzin : de cultuur van de slechte smaak 1994 Monografie
10Kritische massa : over massa, moderne ervaring en popcultuur 1994 Monografie
11True stories : drie ware verhalen over moderne barbaren, flaneurs, popzangers en de liefde voor de massa 1994 Artikel
12Naar een herijking van sociale praktijken 1992/93 Artikel (vertaling)
13The chemistry of substances and the philosophy of mass terms 1986 Artikel
14Het ik en de psychologie van de massa 1983 Monografie (vertaling)
15Links en rechts : kritische opstellen over politiek en kultuur 1983 Monografie
16Filosofie en communicatie : de invloed van de idee├źn der wijsgeren op het verschijnsel (massa)communicatie 1982 Artikel
17De notie absolute attributen in de modale logica van Aldo Bressan en de toepassing ervan in een definitie van het begrip massa 1979 Artikel
18Massa, macht en geweld 1977 Artikel
19Massa en macht 1976 Monografie (vertaling)
20Het ik en de psychologie der massa 1970 Monografie (vertaling)
1 2 volgende