Korte Titelpresentatie

zoekopdracht: (Trefwoord)
169 gevonden records

1 2 3 4 5 6 7 8 9 volgende
1Dirk Santvoort, een achttiende-eeuws materialist 2000 Artikel
2Het historisch-materialisme en zijn wijsgeerige grondslagen, bezien van niet-Marxistisch standpunt 19XX Rede
3The theory of the affects in the strategy of Spinoza's Ethics 1999 Artikel
4De orde der dingen 1998 Monografie
5Diderot : le matérialisme 1998 Monografie
6Stoffige geesten : over het materialisme 1994 Artikel
7De eenheid des levens 1989 Monografie (vertaling)
8De autonomie van het subjekt in de verwetenschappelijkte samenleving : een kritiese konfrontatie met het denken van Hegel, Marx, Althusser en Habermas 1988 Proefschrift Universiteit van Amsterdam
9Eliminatief materialisme en de autonomie van de bottom-up benadering 1988 Artikel
10Le Traité de l'âme de la Mettrie 1988 Proefschrift Utrecht
11Materialisme en mystiek : de geschiedenisfilosofie van Walter Benjamin 1986 Artikel
12Leidt consequentie altijd naar de duivel? : een analyse van de argumentatie voor Berkeley's immaterialisme 1985/86 Artikel
13Dialektiek als open systeem 1985 Monografie
14Philopater : a Dutch materialistic interpretation of Spinoza in the Seventeenth Century 1985 Artikel
15Philopater : a Dutch materialistic interpretation of Spinoza in the seventeenth century 1985 Artikel
16Theorie van de abstractie als kernstuk van de materialistische methodologie 1985 Artikel
17Histories materialisme en funktionele verklaringen 1984 Artikel
18Interdisciplinair materialisme en kritiese maatschappijtheorie 1984 Artikel
19Marx' visie op de mens : het belang van het historisch materialisme voor een humanistische sociale psychologie 1984 Monografie (vertaling)
20De post-materialistische maatschappij als voorbeeld van ontwerp-sociologie 1983 Monografie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 volgende