Korte Titelpresentatie

zoekopdracht: (Trefwoord)
23 gevonden records

1 2 volgende
1Ordinum Hollandiae ac Westfrisiae pietas 1995 Monografie
2Predestinatie en genade : de zaak van God en het christelijk lot bij Leibniz en Augustinus 1994 Artikel
3Het contract met de natuur 1992 Monografie (vertaling)
4Marsilius of Inghen : divine knowledge in late medieval thought 1992 Monografie
5Denken over oorlog en vrede 1991 Monografie
6Kritische filosofie en politiek : Immanuel Kant over oorlog en vrede 1990 Monografie
7Een postmoderne vredescultuur? : symposium : (verslag) 1989 Congresbundel
8Blauwdruk van het wereldnetwerk Milieu, Vrede & Mensenrechten 1986 Monografie
9Oorlog en ethiek : twee artikelen over rationaliteit en moraal van de vredesbeweging 1986 Monografie (vertaling)
10Oorlog en ethiek : twee artikelen over rationaliteit en moraal van de vredesbeweging 1986 Monografie (vertaling)
11The role of scientists in the peace movement : END-Convention Amsterdam 1986 Congresbundel
12Naar een radicale politieke ethiek : theologie, ethiek en politiek in de kerkelijke vredesbeweging 1984 Monografie
13The anatomy of Arminianisme 1976 Monografie
14Ph.A. Kohnstamm over vrije wil, determinisme, causaliteit, predestinatie en strafbaarheid 1975 Artikel
15De vredesbeweging en hare geschiedenis : kort overzicht van de denkbeelden, die op pacifistisch gebied in den loop der eeuwen zijn naarvoren gebracht, en van de georganiseerde vredesbeweging gelijk zij sedert den aanvang der 19de eeuw bestaat 1928 Monografie
16Vrije wil en praedestinatie 1927 Artikel
17Die Prädestinationslehre bei Thomas von Aquin und Calvin 1926 Monografie
18Om 't eeuwig welbehagen : (de leer der praedestinatie) 1924 Monografie
19De oorlog en de vredesbeweging 1914 Monografie
20Een Tractaatje van vrijwilligheyd en noodsaakelykheyd : daar in alle verschillen aangaande predistinatie, verkiesinge, vrye wil, genade, ... ten volle besligt en verklaart wort : ¬Ö 1698 Monografie (vertaling)
1 2 volgende