Korte Titelpresentatie

zoekopdracht: (Trefwoord)
23 gevonden records

1 2 volgende
1De drieëenheid 19XX Artikel
2The commonlife : the origins of Trinitarian mysticism and its development by Jan Ruusbroec 1984 Monografie
3Hilary of Poitiers on the trinity : De Trinitate 1, 1-19, 2, 3 1982 Monografie
4Gabriel Biel en zijn leer over de allerheiligste drievuldigheid volgens het eerste boek van zijn Collectiorum 1981 Monografie
5Abelard's trinitarian doctrine 1974 Artikel
6Cyril of Alexandria on the Platonists and the Trinity 1974 Artikel
7The doctrine of the will and of the trinity in the orations of Gregory of Nazianzus 1973 Artikel
8Instinctus Spiritus Sancti : een proeve tot Thomas-interpretatie 1969 Artikel
9God in beweging : een onderzoek naar de pneumatologie van Augustinus 1968 Proefschrift Nijmegen
10De grondlijnen van Ruusbroec's drieëenheidsleer als onderbouw van den zieleopgang 1951 Monografie
11Die Trinitätslehre des Marsilius von Inghen 1949 Proefschrift Rome
12Studiën over Tertullianus' Adversus Praxean, voornamelijk betrekking hebbend op Monarchia, Oikonomia, Probola in verband met de Triniteit 1948 Proefschrift Utrecht
13[Drieëenheid] 1947 Artikel
14Het opvoedkundig element in de middeleeuwsche Triniteitsleer 1943 Artikel
15De drieëenheid : een zeer onschriftuurlijke leerstelling 1935 Monografie
16Over de drievuldigheid 1933 Monografie (vertaling)
17[Drieëenheid] 1930 Artikel
18Christologie en triniteit : verhandeling over de wijsgeerige beteekenis van deze leerstukken 1926 Monografie
19Ontstaan en beteekenis van het leerstuk der Drieëenheid 1916 Monografie
20De Drieëenheid 1909 Artikel
1 2 volgende