Korte Titelpresentatie

zoekopdracht: (Trefwoord)
282 gevonden records

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 volgende
181Bijdragen tot het gesprek van systeem en historie in de opvoedkunde 1959 Monografie
182De onderwijzer en de cultuuroverdracht 1959 Proefschrift Nijmegen
183Hoe houdt de opvoeding rekening met de veranderende maatschappij? 1959 Artikel
184Inleiding tot de vergelijkende opvoedkunde 1959 Monografie
185Karakteropvoeding en pedagogische ontmoeting : modern pedagogisch denken en de anthropologie van Martin Buber 1959 Monografie
186'n Kritische studie van Ernst Cassirer se antropologie en die betekenis daar vir die teoretische opvoedkunde 1959 Monografie
187Over ouders en kinderen schijnt dezelfde zon 1959 Monografie
188Relativiteit van pedagogische stelsels 1959 Artikel
189Opvoeding en de betekenis van het leven 1958 Monografie (vertaling)
190Wijsgeerige overdenkingen betreffende zielkunde en opvoeding 1958 Monografie
191[Frans de Hovre, 1884-1956] 1956 Artikel
192De eenheid van ziel en lichaam in betrekking tot de lichamelijke opvoeding 1956 Artikel
193Die pedagogiek as 'n sisteem en 'n pedagogiese sisteem 1956 Artikel
194Een nieuwe visie op de jeugd uit vroeger eeuwen 1956 Monografie
195De taak van de opvoeder in deze tijd 1954 Rede
196De waarde van Rudolf Steiner's paedagogie voor de huidige samenleving 1954 Monografie
197Die sin van die opvoeding 1954 Artikel
198De school als cultuurgestalte 1953 Monografie
199De wijsbegeerte der wetsidee en de paedagogiek 1951 Artikel
200Idealen van opvoeding 1951 Monografie
vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 volgende