Korte Titelpresentatie

zoekopdracht:
86 gevonden records

vorige 1 2 3 4 5 volgende
61Korte verhandeling van God, de mensch en deszelvs welstand 1899 Monografie (vertaling)
62Brieven van en aan Benedictus de Spinoza benevens des schrijvers Vertoog over het zuivere denken 1897 Brieven (vertaling)
63Spinoza's werken 1895-1901 Verzameld werk (vertaling)
64Ethica 1895 Monografie (vertaling)
65Opera quotquot reperta sunt 1882-1883 Verzameld werk
66Korte verhandeling van God, de mensch en deszelfs welstand = Tractatuli deperditi de deo et homine ejusque felicitate, versio Belgica 1869 Monografie (vertaling)
67Ad Benedicti de Spinoza opera quae supersunt omnia supplementum 1862 Monografie
68Tractatus de Deo et homine ejusque felicitate, lineamenta atque adnotationes ad Tractatum theologico politicum 1852 Monografie
69Brief aan dr. Lamb. van Veldhuysen medegedeeld door H.W. Tydeman 1844 Brieven
70Benedicti de Spinoza adnotationes ad Tractatum theologico politicum 1802 Monografie
71De natuurlyke wysgeer, of Het leven van Hai ebn Jokdan 1701 Monografie (vertaling)
72Godgeleerd-staatkundig vertoog 1695 Monografie (vertaling)
73Een rechtsinnige theologant, of Godgeleerde staatkunde, behelsende eenige redeneeringen, met welke getoont wordt, dat de vrijheid om te redeneeren niet alleen behoudens de Godsaligheid, en de vrede des Gemeenebests kan toegelaten, maar ook dat deselve nie 1694 Monografie (vertaling)
74De rechtzinnige theologant : of Godgeleerde staatkundige verhandelinge 1693 Monografie (vertaling)
75Stelkonstige Reeckening van den regenboog : dienende tot naedere samenknoping der natuurkunde met de wiskonsten 1687 Monografie (vertaling)
76Traitté des ceremonies superstitieuses des Juifs tant anciens que modernes 1678 Monografie (vertaling)
77Van de natuur van 't Oneindig : Epistola XXIX (XII) 1677 Artikel
78Opera posthuma, quorum series post praefationem exhibetur 1677 Monografie
79Opera posthuma, quorum series post praefationem exhibetur 1677 Monografie
80Benedicti de Spinoza opera omnia prira & posthuma, Quorum seriem versa pagina indicat 1677 Verzameld werk
vorige 1 2 3 4 5 volgende